Khóa Học WordPress Cơ Bản từ A-Z

Đây là khóa cơ bản về WordPress được Anh Thạch Phạm hướng dẫn.

Bài 01: WordPress là gì?

Bài 03: WordPress.Org và WordPress.Com

Bài 05: Cài đặt WordPress trên localhost

Bài 07: Cách đăng một bài viết

Bài 09: Soạn nội dung trong WordPress

Bài 11: Cách sử dụng Page

Bài 13: Quản lý comment

Bài 15:Chèn gallery ảnh vào nội dung

Bài 17: Cách chèn video nhanh chóng

Bài 19: Chức năng Customize và Widget

Bài 21: Đổi giao diện (Theme)

Bài 23:Sử dụng plugin đơn giản

Bài 25: Tuỳ biến quyền người dùng với Advanced Access Manager

Bài 27: Cách một website WordPress hoạt động trên Internet

Bài 29:Tên miền (domain) là gì?

Bài 31: Mua host tại StableHost

Bài 33: Chuyển website WordPress từ localhost lên host

Bài 35: Kết thúc serie học WordPress căn bảnBài 02: Chuẩn bị gì khi học WordPress?

Bài 04: Cài đặt localhost trên máy tính với XAMPP

Bài 06: Tổng quan một website WordPress

Bài 08: Chức năng Revision của bài viết

Bài 10:Tìm hiểu khu vực Publish của Post

Bài 12: Lấy nội dung Page ra trang chủ

Bài 14: Chèn và quản lý hình ảnh

Bài 16: Các tập tin upload lên được lưu thế nào?

Bài 18:Tổng quan phần Appearance

Bài 20: Hướng dẫn Menu

Bài 22: Cách cài plugin

Bài 24: Tạo user mới (người dùng)


Bài 26: Nhập và xuất dữ liệu trong website

Bài 28: Host là gì?

Bài 30:Mua tên miền (domain)

Bài 32:Trỏ tên miền về host

Bài 34: Cài WordPress trên host


Comments