Tự Học WordPress

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Tự tìm hiểu WordPress bằng kiến thức học được từ bản thân

HƯỚNG DẪN TẠO WORDPRESS TỪ A-Z


KIẾN THỨC CẤP ĐỘ CƠ BẢN: Các bạn nên xem Bài học WordPress cơ bản tại đây  http://www.phanvanngon.com/tu-hoc-wordpress/khoa-hoc-wordpress-co-ban-tu-a


KIẾN THỨC CẤP ĐỘ NÂNG CAO: LẬP TRÌNH THEME

Bước 1: Download Underscore Base Theme > Truy cập vào trang  https://underscores.meBước 2: Tạo tài khoản và Databasse cho website WordPress > Truy cập vào http://localhost/phpmyadmin
Bước 3: Truy cập vào website https://wordpress.org/ để download mã nguồn WordPress về máy > Giải nén và coppy mã nguồn vào đường dẫn C:\xampp\htdocs\phanvanngon ( phanvanngon - là mình tự tạo 1 thư mục có tên bất kỳ) > Coppy mã nguồn vào thư mục phanvanngon > tiến hành vào http://localhost/phanvanngon để cài đặt và cung cấp thông tin theo bước 2 đã làm


và cuối cùng cũng ra được giao diện này
 

Bước 4: Tải và cài đặt WPTest http://wptest.io/   > giải nén ra > chọn tìm file wptest.xml > sau đó bạn vào quản trị website để import ( Nếu wordpress chưa kích hoạt import thì bạn nên bấm install Now ở mục Wordpress) > tiếp đên bạn bấm Run Importer ở mục Wordpresstiếp theo bấm chọn file ( wptest.xml mới tải về) > bấm upload và chọn theo hình bên dưới ( Chờ thời gian khá lâu vì download nhiều dữ liệu hình ảnh)


Bước 5: Tích hợp Theme Underscore Base Theme vào Wordpress đã Download ở bước 1Bước 5: Tích hợp Bootstrap CSS, JS vào website  https://getbootstrap.com/docs/4.2/getting-started/download/ > tải về > giải nén > tìm đến file tên bootstrap.css ( trong thư mục css) và coppy vào đường dẫn  C:\xampp\htdocs\phanvanngon\wp-content\themes\(ten-ban-dat-website) > tìm đến file tên bootstrap.js ( trong thư mục js) > và coppy vào đường dẫn  C:\xampp\htdocs\phanvanngon\wp-content\themes\(ten-ban-dat-website)\JS