Tự học Đồ Họa


Chào mừng khóa học tự học Thiết kế Đồ Họa bằng phần mềm Corel Draw 2018

Bạn là một trong số những người tuyệt vời khi có mặt ở đây để tham gia Khóa học Học Corel chuyên nghiệp trong 7 ngày, được hướng dẫn bởi Giảng viên Phan Văn Ngôn.

Trong quá trình học, nếu có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào, bạn hãy  kết nối với tôi qua Facebook - Zalo , www.phanvanngon.com và Giảng viên sẽ hỗ trợ bạn.

Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng www.phanvanngon.com 

Nội dung Khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học
  Bài 1: Lời giới thiệu
  Bài 2: Tạo trang làm việc mới, Các hệ màu, độ phân giải thường dùng
  Bài 3: Làm quen với giao diện làm việc của CorelDRAW

Phần 2: Tìm hiểu các nhóm công cụ Toolbox 
  Bài 4: Lựa chọn và Zoom đối tượng
  Bài 5: Nhóm công cụ Tùy chỉnh đối tượng vẽ
  Bài 6: Tẩy và xén đối tượng
  Bài 7: Nhóm công cụ vẽ tự do
  Bài 8: Bài tập ứng dụng
  Bài 9: Nhóm công cụ vẽ hình đồng nhất
  Bài 10: Nhóm công cụ văn bản
  Bài 11: Bài tập ứng dụng
  Bài 12: Các công cụ nâng cao tạo hiệu ứng
  Bài 13: Nhóm công cụ tô màu

Phần 3: Một số tính năng - thủ thuật trong CorelDRAW
  Bài 14: Sử dụng Transformation, Align and Distribute, Oder
  Bài 15: Sử dụng Group, Combine, Shaping
  Bài 16: Bài tập ứng dụng
  Bài 17: Sử dụng lệnh PowerClip
  Bài 18: Sử dụng lệnh Copy Properties From
  Bài 19: Sử dụng lệnh Import Export

Phần 4: Thực hành một số sản phẩm ứng dụng thực tế
  Bài 20: Danh thiếp (Name card)
  Bài 21: Bao thư
  Bài 22: Kẹp file
  Bài 23: Hộp đựng quà

Phần 5: In và xuất bản tài liệu
  Bài 24: In tài liệu
  Bài 25: Kiểm tra file trước khi chuyển tới nhà in