Font VNI - Tổng hợp toàn bộ font VNI đầy đủ nhất bao gồm VNI-DOS (1 byte) và VNI-Win (2 byte) - (992 Font VNI)

đăng 10:52, 10 thg 5, 2019 bởi Phan Văn Ngôn   [ đã cập nhật 10:53, 10 thg 5, 2019 ]Hiện tại Font VNI ít còn được sử dụng cho các văn bản mới, tuy nhiên với các tài liệu cũ thì font VNI rất phổ biến, nếu bạn muốn mở được các văn bản dùng font VNI thì hãy tại bộ font VNI được tổng hợp đầy đủ nhất tại đây gồm 992 Font, ngoài ra trong bộ font VNI này cũng có một số font thư pháp rất đẹp để trang trí văn bản, thiết kế đồ họa...

Bộ font VNI này được chia làm 2 phần:

  • VNI-DOS (1 byte) gồm 106 font
  • VNI-Win (2 byte) gồm 886 font

Một số hình ảnh demo cho bộ font VNI này:

Một số mẫu font VNI VNI-DOS

Một số mẫu font VNI VNI-DOS

Một số mẫu font VNI VNI-DOS

Comments