Thiết Kế Logo

THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP SAO VIỆT


   05 điểm khác biệt khi chọn Thiết kế Logo Sao Việt

  01/ Uy tín được khẳng định bởi trên Hàng trăm khách hàng hài lòng 
          với dịch vụ của Sao Việt.
  02/ Đội ngũ Họa sỹ thiết kế cao cấp được đào tạo bài bản từ các
          trường Đại học danh tiếng về mỹ thuật.
  03/ Luôn có ít nhất 2 Họa sỹ thiết kế và 1 Giám đốc sáng tạo thực
          hiện dự án của bạn.
  04/ Không giới hạn số lần thiết kế hay hiệu chỉnh.
  05/ Dịch vụ của chúng tôi chỉ kết thúc khi khách hàng hài lòng.
 LỰA CHỌN NGAY 03 GÓI DỊCH VỤ THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP

GÓI THIẾT KÊ LOGO 01

Thiết kế logo 2 mẫu 
(khách chọn 1 mẫu đẹp nhất)

Chỉnh sửa logo 3 lần 

Quy chuẩn thông số màu

Bóc tách logo âm bản dương bản

Thời gian: 02 – 03 ngày làm việc

GIÁ: 200.000 VNĐ
Đăng ký gói Thiết kế Logo Entry

GÓI THIẾT KÊ LOGO 02

Thiết kế logo Sáng Tạo
(khách chọn 1 mẫu đẹp nhất)

Chỉnh sửa logo 5 lần 

Quy chuẩn thông số màu

Bóc tách logo âm bản dương bản

Thời gian: 01– 03 ngày làm việc

GIÁ: 300.000 VNĐ
Đăng ký gói thiết kế Logo Startup

GÓI THIẾT KÊ LOGO 03

Thiết kế logo Sáng Tạo
(khách chọn 1 mẫu đẹp nhất)

Chỉnh sửa logo FULL

Quy chuẩn thông số màu

Bóc tách logo âm bản dương bản

Thời gian: 01 – 03 ngày làm việc

GIÁ: 500.000 VNĐ
Đăng ký gói thiết kế Logo Business

Trang con (1): Vẽ lại logo có sẵn
Comments