Stastus câu like - Đây chính là tạo hóa của vũ trụ

đăng 01:46, 15 thg 12, 2018 bởi Phan Văn Ngôn

Đây chính là tạo hóa của vũ trụ 😃 😃
Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thì :
👉Làm việc tích cực chỉ là: Hardwork = H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%.
👉 Kiến thức vẫn chỉ là: Knowledge = K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
👉 Hay là may mắn? Luck = L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%.
Vẫn không phải 

Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sự giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là:
👍 👉 👉 Thái độ Attitude = A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5=100% 🎯 
(ST)

#tên công ty và địa chỉ liên hệ

Comments