Phát triển Bản thân

  • Tháp nhu cầu của Maslow Tháp nhu cầu của Maslow (tiếng Anh: Maslow's hierarchy of needs) được nhà tâm lý học Abraham Maslow đưa ra vào năm 1943 trong bài viết A Theory of Human Motivation[1] và là một trong những lý thuyết quan trọng nhất của quản trị kinh doanh[cần dẫn nguồn]; đặc biệt là các ứng dụng cụ thể trong quản trị nhân sự và quản trị marketing.Căn bản của lý thuyếtTheo Maslow, về căn bản, nhu cầu của con người được chia làm hai nhóm chính: nhu cầu cơ bản (basic needs) và nhu cầu bậc cao (meta needs)[cần dẫn nguồn].Nhu cầu cơ bản liên quan đến các yếu tố thể lý của con người ...
    Được đăng 08:33, 20 thg 12, 2017 bởi Phan Văn Ngôn
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »Trang con (1): Phát Triển Bản Thân
Comments