NHỮNG KHÓA HỌC CĂN BẢN

Khóa Học Tạo Website miễn phí bằng Google Site

Hướng dẫn Tạo website miễn Phí bằng Google Site 2018
  Để tạo được 1 website miễn phí bằng Google Site thì chúng ta phải tiến hành thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo 1 tài khoản Gmail ( Nếu bạn chưa có) 
Bước 2: Truy cập vào link https://sites.google.com/site 
Bước 4: Xem Video này để đổi giao diện
Bước 5: Học khóa này để biết sâu hơn
Bước 6: Đăng ký tên miền .com
Bước 8: Viết bài chuẩn SEO và chia sẽ lên internet 
     

Khóa Học WordPress Căn bản

Khóa Học WordPress Cơ Bản từ A-Z
 
THÊM XÓA BÀI VIẾT TRONG GOOGLE SITE